Lọc

01 November 2011 Việt Nam

Nghiên cứu về giám sát quản trị rừng tại Việt Nam

Tropenbos International đã hợp tác với Tổ chức Nông Lương Liên Hiệp Quốc (FAO) và Trung tâm Đổi mới Phát triển Wageningen để triển khai dự án thử nghiệm về Giám sát Quản trị rừng (FGM) tại Việt Nam. Được sự hỗ trợ của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (Bộ NN&PTNT), giám đốc chương trình TBI Việt Nam đã cùng với chuyên gia độc lập của FAO tổ chức nhiều cuộc họp với các tổ chức và viện nghiên cứu ở trung ương và địa phương.

Đọc thêm

01 November 2011 Việt Nam

Nâng cao kiến thức về GIS và Viễn thám trong quản lý tài nguyên rừng

Nhằm nâng cao năng lực cho các cá nhân và tổ chức về quản lý tài nguyên rừng, TBI Việt Nam đã tổ chức khóa học “Ứng dụng công nghệ GIS và viễn thám trong quản lý tài nguyên rừng” vào ngày 22 tháng 8 năm 2011 tại Huế. Khóa học này do TBI Việt Nam kết hợp tổ chức với Trung tâm Công nghệ Địa lý thuộc Trường Đại học Bách Khoa, thành phố Hồ Chí Minh.

Đọc thêm

11 March 2011 Việt Nam

Hội thảo đánh giá tình hình giao đất giao rừng tại huyện Nam Đông

Vào ngày 20/1/2011, TBI Việt Nam đã thúc đẩy và hỗ trợ tổ chức hội thảo ‘Đánh giá tình hình giao đất giao rừng’ tại huyện Nam Đông, tỉnh Thừa Thiên Huế.

Đọc thêm

16 December 2010 Việt Nam

Phản hồi tích cực cho dự án nghiên cứu về giao đất giao rừng

Vào ngày 22 tháng 11 năm 2011, TBI Việt Nam đã tổ chức hội thảo trình bày những kết quả đạt được của dự án nghiên cứu “Tác động của giao đất giao rừng đối với sinh kế người dân địa phương và tài nguyên rừng ở khu vực Bắc Trung Bộ” tại khách sạn Festival Huế. Đây là một trong sáu dự án nghiên cứu của TBI Việt Nam. Tham dự tại hội thảo có hơn 40 đại biểu từ các tổ chức đối tác và các bên liên quan của TBI Việt Nam.

Đọc thêm

10 November 2010 Việt Nam

Định hướng mới trong chính sách lâm nghiệp quốc gia

Vào ngày 26 tháng 10 năm 2010, Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam đã hợp tác với Vụ Khoa học Công nghệ và Môi trường thuộc Bộ NN &PTNT và Chương trình TBI Việt Nam để tổ chức hội thảo hoàn thiện Kế hoạch hành động Chiến lược nghiên cứu quốc gia tại Hà Nội.

Đọc thêm

14 September 2010 Việt Nam

Nghiên cứu về tác động của chính sách giao đất giao rừng

Là một nhà nghiên cứu của dự án “Tạo ra tính cấu kết bền vững trong nghiên cứu lâm nghiệp” giữa Trường Đại học Nông Lâm Huế và Viện nghiên cứu phát triển IDS thuộc Trường đại học Utrecht Hà Lan nhằm nâng cao năng lực nghiên cứu cho các tổ chức tham gia, nghiên cứu sinh tiến sỹ Trần Nam Tú đã được chọn để xây dựng đề cương nghiên cứu “ Tác động của chính sách giao đất giao rừng đối với sinh kế của người dân ở khu vực miền Trung Việt Nam”.

Đọc thêm