Lọc

21 November 2022 Việt Nam

Gìn giữ và phát huy phong tục tập quán trong bảo tồn tài nguyên rừng của một số cộng đồng người dân vùng lưu vực sông Srepok, tỉnh Đắk Lắk

Ngày 15/11, nhằm chia sẻ kết quả nghiên cứu về phong tục tập quán trong bảo tồn tài nguyên rừng của một số cộng đồng người dân vùng lưu vực sông Srepok thuộc tỉnh Đắk Lắk, tạo diễn đàn cho cộng đồng và các bên liên quan thảo luận, chia sẻ những giải pháp, khuyến nghị chính sách về khôi phục, nâng cao vai trò của phong tục tập quán trong bảo vệ rừng, quản lý và sử dụng bền vững tài nguyên thiên nhiên ở khu vực này, Trung tâm Nghiên cứu Lâm nghiệp Nhiệt đới (Tropenbos Việt Nam) tổ chức hội thảo “Phong tục tập quán trong bảo tồn tài nguyên rừng của một số cộng đồng người dân vùng lưu vực sông Srepok, Đắk Lắk".

Đọc thêm

22 August 2022 Việt Nam

Hỗ trợ người dân Tây Nguyên bảo vệ phát triển rừng bền vững

Ngày 17/8, Tropenbos Việt Nam phối hợp với UBND huyện Lắk tổ chức Hội thảo “Thực hành nhân rộng mô hình nông lâm kết hợp ở vùng lưu vực sông Sêrêpốk tỉnh Đắk Lắk: Hiện trạng, thách thức và khuyến nghị chính sách”. Đây là một trong những hoạt động nằm trong chuỗi hoạt động nghiên cứu hỗ trợ người dân một số địa phương ở Đắk Lắk triển khai mô hình nông lâm kết hợp để phát triển kinh tế, bảo vệ rừng bền vững.

Đọc thêm

08 August 2022 Việt Nam

Tropenbos Việt Nam tăng cường mối quan hệ hợp tác với trường Đại học Đà Lạt trong lĩnh vực nghiên cứu, quản lý tài nguyên thiên nhiên bền vững, thích ứng với biến đổi khí hậu

Với mong muốn góp phần vào công cuộc bảo vệ và phát triển tài nguyên bền vững, phục vụ cho sự phát triển kinh tế xã hội vùng Tây Nguyên đặc biệt trong việc thích ứng với biến đổi khí hậu như hiện nay, ngày 28/7/2022, tại Đà Lạt, Trung tâm Nghiên cứu Lâm nghiệp Nhiệt đới Việt Nam (Tropenbos Vietnam) và lãnh đạo trường Đại học Đà Lạt đã tiến hành ký kết Biên bản ghi nhớ hợp tác giữa hai bên.

Đọc thêm

08 August 2022 Việt Nam

Tropenbos Việt Nam ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác với trường Đại học Tây Nguyên

Vào ngày 27/7/2022, Trung tâm Nghiên cứu Lâm nghiệp Nhiệt đới (Tropenbos Việt Nam) và trường Đại học Tây Nguyên (VNU) đã cùng nhau tham gia lễ ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác nhằm thúc đẩy mối quan hệ hợp tác giữa hai bên trong lĩnh vực nghiên cứu, quản lý tài nguyên thiên nhiên trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk và Tây Nguyên.

Đọc thêm

18 April 2022 Việt Nam

Cần rà soát, điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất và giao đất giao rừng ở tỉnh Đắk Lắk

Nhằm chia sẻ các kết quả nghiên cứu liên quan đến chuyển đổi mục đích sử dụng đất, quy hoạch sử dụng đất (QHSDĐ) và giao đất giao rừng (GĐGR) ở Tây Nguyên và vùng lưu vực sông Sêrêpốk tỉnh Đắk Lắk nói riêng, vào ngày 19/11/2021, Tropenbos Việt Nam đã tổ chức Hội thảo “Chuyển đổi mục đích sử dụng đất, quy hoạch và giao đất rừng ở tỉnh Đắk Lắk”. Tham dự Hội thảo có đại diện lãnh đạo Sở NN&PTNT tỉnh Đắk Lắk, các chuyên gia nghiên cứu trường Đại học Tây Nguyên; phòng NN&PTNT, hội phụ nữ, đoàn thanh niên thuộc hai huyện Krông Bông, huyện Lắk và người dân địa phương của các xã thuộc hai huyện trên.

Đọc thêm

05 October 2020 Việt Nam

Sinh kế bền vững trong bối cảnh biến đổi khí hậu ở vùng lưu vực sông Srepok, tỉnh Đắk Lắk

Ngày 1/10/2020, tại thành phố Buôn Ma Thuột, Trung tâm Nghiên cứu Lâm nghiệp Nhiệt đới (Tropenbos Việt Nam) phối hợp với Liên hiệp các hội khoa học tỉnh Đắk Lắk, Trường Đại học Tây Nguyên, tổ chức Hội thảo tham vấn với chủ đề “Sinh kế bền vững trong bối cảnh biến đổi khí hậu ở vùng lưu vực sông Srepok, tỉnh Đắk Lắk”.

Đọc thêm