Lọc

08 May 2014 Việt Nam

Đọc thêm

18 November 2013 Việt Nam

Đối thoại về tương lai cây cao su

Vào ngày 27 tháng 9 năm 2013, TBI Việt Nam đã tổ chức hội thảo “Chuyển đổi đất rừng sang trồng cao su: cơ hội và thách thức” tại Hà Nội nhằm thúc đẩy thảo luận liên quan đến việc mở rộng diện tích trồng cao su một cách ồ ạt trong thời gian qua tại Việt Nam. Tham dự hội thảo có đại diện của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn (Bộ NN&PTNT), quan chức liên quan của các tỉnh, cán bộ tham gia xây dựng chính sách lâm nghiệp, và đại diện của ngành cao su Việt Nam.

Đọc thêm

25 May 2012 Việt Nam

Phát triển cây Trầm Hương ở miền Trung Việt Nam

Cây Trầm Hương (Aquilaria crassna) là nguồn cung cấp dăm gỗ, và là nguyên liệu để sản xuất nhan và tinh dầu trầm. Trầm Hương là cây nguyên liệu quý nên được đưa vào hệ thống nông lâm kết hợp để phát triển và mở rộng tại Việt Nam. Trầm Hương được tìm thấy ở các tỉnh Tây Nguyên, miền Trung và Bắc Trung Bộ ở Việt Nam, Ngoài ra, loài cây này được trồng nhiều ở các tỉnh từ Hà Tỉnh cho đến Thừa Thiên Huế.

Đọc thêm

25 May 2012 Việt Nam

Nghiên cứu về vòng tuổi cây rừng cho thấy tác động của biến đổi khí hậu

Vào ngày 13 tháng 4 năm 2012, TBI Việt Nam đã hợp tác cùng với Trường Đại học Nông Lâm Huế (ĐHNL Huế) để tổ chức buổi thỉnh giảng về “Tác động của biến đổi khí hậu đối với cây rừng nhiệt đới: phát hiện mới từ nghiên cứu vòng tuổi cây rừng”. Tham gia buổi thuyết trình có đông đảo các cán bộ, giảng viên và sinh viên của khoa Lâm nghiệp Trường ĐHNL Huế.

Đọc thêm

15 May 2012 Việt Nam

TBI Việt Nam tổ chức thành công hội nghị tổng kết giai đoạn 2

Vào ngày 17 tháng 4 năm 2012, TBI Việt Nam đã tổ chức thành công hội thảo tổng kết giai đoạn 2 tại thành phố Huế. Mục tiêu của hội thảo là nhằm đánh giá những kết quả đạt được của TBI Việt Nam đồng thời giới thiệu định hướng hoạt động của chương trình trong năm 2016.

Đọc thêm

15 May 2012 Việt Nam

Hội thảo đánh giá chính sách và thực trạng của giao đất giao rừng

Được sự chấp thuận của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, vào ngày 10 tháng 4 năm 2012 TBI Việt Nam đã kết hợp với Vụ Khoa học Công nghệ và Môi trường thuộc Bộ và Viện Điều tra quy hoạch rừng để tổ chức hội thảo “ Giao đất giao rừng: Chính sách và Thực tiễn” tại Hà Nội.

Đọc thêm