Lọc

10 April 2012 Việt Nam

Giao đất giao rừng: kết quả đạt được?

Vào ngày 10 tháng 4 năm 2012, TBI Việt Nam sẽ hợp tác với Vụ Khoa học Công nghệ và Môi trường (thuộc Bộ NN &PTNT), Viện Điều tra Quy hoạch Rừng, và Cục Kiểm Lâm để tổ chức hội thảo quốc gia về “Giao đất giao rừng: Chính sách và thực tiễn”.

Đọc thêm

10 April 2012 Việt Nam

TBI Việt Nam tham gia hội thảo trao đổi kinh nghiệm về quản trị rừng

Nhóm Nghiên cứu Quản trị rừng (FGLF) đã tổ chức hội thảo trao đổi kinh nghiệm lần thứ 8 từ ngày 26-30 tháng 3 tại thành phố Huế. Nhóm Nghiên cứu Quản trị rừng là tổ chức đối tác gồm các nhóm/tổ chức trong nước và quốc tế hiện đang hoạt động tại 8 nước Châu Phi và 3 nước Châu Á.

Đọc thêm

18 January 2012 Việt Nam

An ninh lương thực và Phát triển năng lượng tại Việt Nam

Kinh tế Việt Nam đã có bước chuyển mình mạnh mẽ kể từ giữa thập niên 1980, từ nền kinh tế nông nghiệp chuyển sang nền kinh tế theo hướng thị trường.

Đọc thêm

09 January 2012 Việt Nam

Việt Nam chuẩn bị gì trước những yêu cầu pháp lý của của thị trường tiêu thụ gỗ

Ngày nay, nhiều thị trường tiêu thụ gỗ như Châu Âu và Hoa Kỳ, v.v… đòi hỏi giấy chứng nhận gỗ hợp pháp. Để kiểm soát nguồn gốc gỗ, Châu Âu đã ban hành Quy định về gỗ hợp pháp, trong khi đó Hoa Kỳ lại có Đạo luật Lacey. Châu Âu và Hoa Kỳ là hai thị trường gỗ rất quan trọng của Việt Nam (chiếm hơn 80% tổng doanh thu từ gỗ và sản phẩm gỗ). Báo cáo “Việt Nam đã chuẩn bị như thế nào đối với yêu cầu pháp lý của các thị trường tiêu thụ gỗ” của TBI đã đưa ra những đánh giá ban đầu về tác động của các yêu cầu nói trên.

Đọc thêm

03 January 2012 Việt Nam

Lộ trình của nền kinh tế xanh

Sáng kiến Quốc gia nhằm hỗ trợ Diễn đàn Liên Hiệp quốc về Rừng được tổ chức tại Hà Nội, từ ngày 10-13 tháng 1 năm 2012. Việt Nam đã tổ chức thành công hội thảo với chủ đề “Lộ trình của nền kinh tế xanh trong bối cảnh phát triển bền vững: tập trung vào vai trò của thị trường nhằm thúc đẩy quản lý rừng bền vững”. Đây là hội thảo quốc tế, được tổ chức với sự hỗ trợ của Hà Lan và Phần Lan.

Đọc thêm

03 November 2011 Việt Nam

GIS trong quản lý thông tin lâm nghiệp

Nhằm nâng cao năng lực cho các đối tác và các bên liên quan trong ngành Lâm nghiệp Việt Nam, TBI Việt Nam đã tổ chức khóa học “Ứng dụng GIS trong quản lý thông tin lâm nghiệp” từ ngày 13-16 tháng 1 năm 2011 tại thành phố Huế.

Đọc thêm