Tropenbos Việt Nam hỗ trợ nâng cao năng lực cho cộng đồng huyện Lắk và Krông Bông phát huy nguồn lực sẵn có tại địa phương

Tropenbos Việt Nam hỗ trợ nâng cao năng lực cho cộng đồng huyện Lắk và Krông Bông phát huy nguồn lực sẵn có tại địa phương

Viet Nam - 11 May, 2023

Start: 05 May 2023
End: 05 May 2023

Trong 3 ngày 10,11 và 12 tháng 5, tại Buôn Ma Thuột, Tropenbos Việt Nam tổ chức khóa tập huấn “Phương pháp phát triển cộng đồng dựa vào nội lực - Assets-Based Community Development, viết tắt là ABCD. Gần 40 tham dự viên đại diện các cơ quan đoàn thể, tổ hội nhóm, hộ kinh doanh, và cộng đồng người dân từ thôn buôn hai huyện Lắk và Krông Bông đã tham gia lớp tập huấn này.

Đây là hoạt động nâng cao năng lực cho cộng đồng người dân ở vùng cảnh quan dự án Liên Minh Sinh Kế Xanh (GLA) của Tropenbos Việt Nam do chính phủ Hà Lan tài trợ.
Mục tiêu khóa tập huấn nhằm giúp người dân, doanh nghiệp và các cơ quan quản lý nhà nước hiểu được lợi ích của phương pháp phát triển cộng đồng dựa vào nội lực, xác định, khai thác và tận dụng được các nguồn lực tại cộng đồng và cách liên kết với nguồn lực bên ngoài để cùng nhau phát triển.
Các tham dự viên sẽ chia sẻ câu chuyện thành công của họ trong việc chủ động, tích cực cùng nhau thực hiện một sáng kiến đem lại lợi ích cho cộng đồng mà không cần hoặc cần rất ít sự hỗ trợ của bên ngoài.
Phát huy nội lực để phát triển bền vững là phương pháp tiếp cận đã và đang thu hút sự quan tâm của các tổ chức, cá nhân làm công tác phát triển trên toàn thế giới và ở Việt Nam. Phương pháp tiếp cận “Phát triển cộng đồng dựa trên tài sản”, tên tiếng anh là Assets-Based Community Development, viết tắt là ABCD do John McKnight và Jody Kretzmann thuộc Viện nghiên cứu chính sách của Trường đại học Northwestern, bang Illinois khởi xướng năm 1993, đã mang đến những cơ sở lý thuyết và thực hành cho các hoạt động phát triển do người dân làm chủ.
Nhiều bài học thành công được bắt đầu từ những sáng kiến của cộng đồng và người dân ở cấp cơ sở. Tại Việt Nam phương pháp được gọi là Phát triển cộng đồng dựa vào nội lực (ABCD) để phù hợp với thực tế bối cảnh của Việt Nam. Khác với cách tiếp cận truyền thống dựa trên nhu cầu bắt đầu từ cộng đồng cần gì để tìm những hỗ trợ từ bên ngoài, ABCD bắt đầu từ cộng đồng có gì để cùng nhau xây dựng cộng đồng của mình. Giá trị cơ bản của ABCD là cộng đồng có thể chèo lái tiến trình phát triển của mình một cách chủ động từ phát huy nguồn lực sẵn có để đáp ứng nhu cầu của mình và tạo ra các cơ hội phát triển.