Hỗ trợ người dân Tây Nguyên bảo vệ phát triển rừng bền vững

Hỗ trợ người dân Tây Nguyên bảo vệ phát triển rừng bền vững

22 August, 2022

Ngày 17/8, Tropenbos Việt Nam phối hợp với UBND huyện Lắk tổ chức Hội thảo “Thực hành nhân rộng mô hình nông lâm kết hợp ở vùng lưu vực sông Sêrêpốk tỉnh Đắk Lắk: Hiện trạng, thách thức và khuyến nghị chính sách”. Đây là một trong những hoạt động nằm trong chuỗi hoạt động nghiên cứu hỗ trợ người dân một số địa phương ở Đắk Lắk triển khai mô hình nông lâm kết hợp để phát triển kinh tế, bảo vệ rừng bền vững.

Hội thảo nhằm hỗ trợ các chủ rừng và cộng đồng kiến thức phục hồi rừng gắn với cải thiện sinh kế của người dân, đồng thời để có cơ sở cho việc điều chỉnh, nhân rộng các mô hình này ra các địa phương khác trong vùng dự án. Qua đó, góp phần thúc đẩy tiến trình thực hiện đề án bảo vệ, khôi phục và phát triển rừng bền vững vùng Tây Nguyên giai đoạn 2016 – 2030.
Thời gian qua, Tropenbos Việt Nam đã hỗ trợ xây dựng 15 mô hình ở huyện Krông Bông, bao gồm 2 mô hình phục hồi rừng, 8 mô hình cải tạo vườn cà phê theo hướng nông lâm kết hợp...
Tại các vùng thực hiện dự án, đa số nông hộ đã quan tâm tới mô hình, áp dụng kiến thức kỹ năng được tập huấn vào việc trồng cây, tưới nước, bón phân nên cây trồng sinh trưởng khá tốt. Trong tương lai, khi cây đã lớn và khép tán thì có thể sẽ phát huy tốt vai trò che bóng, giữ ẩm, chống xói mòn, tăng hiệu quả môi trường và kinh tế cho chủ hộ trong hệ thống nông lâm kết hợp của địa phương.
TS Võ Hùng - Trường Đại học Tây Nguyên nhận định: "Sự phát triển của các mô hình phụ thuộc nhiều vào các chính sách phát triển kinh tế của các cấp chính quyền. Ngoài ra các hệ thống cơ sở hạ tầng, giao thông, thủy lợi, tập quán canh tác, cũng ảnh hưởng rất lớn đến sự phát triển của các mô hình nông lâm kết hợp tại địa phương".
Các chuyên gia Tropenbos Việt Nam khuyến nghị, cơ quan có thẩm quyền tỉnh Đắk Lắk và UBND huyện Lắk thời gian tới cần xây dựng, bổ sung các chính sách về ưu tiên đất đai, chuyển giao công nghệ, khuyến khích mô hình nông lâm; xây dựng nhà máy thu mua, chế biến sản phẩm để phát triển nông lâm kết hợp.
Việc cần làm là ưu đãi cho bà con về vốn vay, chuyển giao công nghệ để phát triển nông lâm kết hợp, thích ứng với biến đổi khí hậu.
Ngoài ra, việc quy hoạch phát triển nông lâm kết hợp có phối hợp và lồng ghép với tiến trình quy hoạch sử dụng đất, cũng như quản lý khu vực đầu nguồn; xây dựng hệ thống cung ứng cây giống có chất lượng ở các địa phương.