Chi trả dịch vụ môi trường rừng: Kết quả đáng khích lệ nhưng vẫn tồn tại nhiều hạn chế

Chi trả dịch vụ môi trường rừng: Kết quả đáng khích lệ nhưng vẫn tồn tại nhiều hạn chế

Viet Nam - 24 July, 2017

Chi trả Dịch vụ Môi trường rừng (DVMTR) đã tạo ra tác động lớn trong việc giảm gánh nặng ngân sách nhà nước đầu tư cho sự nghiệp bảo vệ phát triển rừng. Đây là kết luận rút ra từ kết quả thảo luận của hội thảo “Phổ biến chính sách chi trả DVMTR góp phần quản lý rừng bền vững và cải thiện sinh kế cho đồng bào vùng cao". Hội thảo do Tropenbos Việt Nam và Hội Khoa học Kỹ thuật Lâm nghiệp (VIFA) phối hợp tổ chức ngày 27/06/2017 tại Hà Nội.