Phát triển thủy điện và trồng rừng bồi hoàn tại Việt Nam

Viet Nam

Phát triển thủy điện và trồng rừng bồi hoàn tại Việt Nam

Trong những năm gần đây, đất rừng đã bị chuyển đổi quá mức để xây dựng đập thủy điện tại Việt Nam, thậm chí có nhiều trường hợp không có đánh giá tác động môi trường một cách toàn diện. Từ năm 2006-2013, hơn 19.805 ha đất rừng bị chuyển đổi để xây dựng đập thủy điện tại 27 tỉnh của Việt Nam.

Việc xây dựng tràn lan các nhà máy thủy điện đã tạo ra những hệ lụy tiêu cực đối với đời sống kinh tế-xã hội của người dân địa phương cũng như công tác quản lý rừng. Ngoài ra, đập thủy điện còn gây ra nhiều bất ổn cho vùng hạ lưu của các con sông tại Việt Nam. Mặc dù Luật Bảo vệ và Phát triển rừng và các văn bản pháp luật khác quy định việc trồng rừng thay thế đối với diện tích đất rừng bị chuyển đổi, tuy nhiên những chính sách này đã không được thực thi một cách nghiêm túc. Bên cạnh đó, các nhà xây chính sách vẫn còn thiếu thông tin và kiến thức về quá trình thực thi chính sách trên thực tế.

Binh-Dien-Hydropower-plant.JPG

Tropenbos International Viet Nam hiện đang triển khai dự án nói trên. Mục đích của dự án là nhằm cung cấp thông tin về quá trình xây dựng và thực thi chính sách trồng rừng thay thế ở các cấp địa phương cho các nhà hoạch định chính sách. Ngoài ra, dự án còn chỉ ra những tác động tiêu cực do xây dựng đập thủy điện mang lại đối với công tác bảo vệ rừng, và bảo tồn đa dạng sinh học. Dự án cũng sẽ phân tích vấn đề quản trị rừng tại cấp tỉnh và cấp cộng đồng.

 

Thời gian

2015-2016

Mục tiêu