Chuyển đổi đất rừng sang trồng cao su tại Việt Nam

Viet Nam

Chuyển đổi đất rừng sang trồng cao su tại Việt Nam

Đất rừng đã và đang bị chuyển đổi sang trồng cao su một cách ồ ạt tại Viêt Nam, thậm chí ở những khu vực mà trước đây chưa từng trồng cao su. Tính đến năm 2012, tổng diện tích cao su là 910.500 ha. Điều này có nghĩa rằng diện tích cao su đã vượt 200,000 ha so với mức mà chiến lược phát triển cao su do Chính phủ Việt Nam đề ra đến năm 2015.

Hàng loạt rừng trồng cao su được thiết lập ở hầu hết các tỉnh thành. Việc chuyển đổi đất rừng sang trồng cao su đã ảnh hưởng đến tình hình sử dụng đất, chức năng môi trường và vùng đầu nguồn. Ngoài ra, chuyển đổi đất rừng còn ảnh hưởng đến xã hội, cụ thể như việc sở hữu đất đai và chia sẻ lợi ích về đất đai và tài nguyên thiên nhiên. Nhà nước đã ban hành nhiều chính sách và hướng dẫn về chuyển đổi đất rừng sang trồng cao su. Tuy nhiên, quá trình thực hiện vẫn còn nhiều vướng mắc và tồn tại. Các cấp quản lý và xây dựng chính sách vẫn chưa có thông tin đầy đủ về quá trình chuyển đổi đất rừng.


Trước tình hình đó, Tropenbos International Việt Nam đã hợp tác với tổ chức Forest Trends và Viện Hàn lâm Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam để triển khai dự án “Chuyển đổi đất rừng sang trồng cao su tại Việt Nam”. Mục tiêu của dự án là nhằm cung cấp thông tin cho các nhà quản lý và xây dựng chính sách về tác động của chuyển đổi đất rừng đối với tình hình kinh tế, xã hội và môi trường, đặc biệt là đời sống của người dân địa phương cũng như vai trò của các thành phần kinh tế tư nhân. Dự án còn nghiên cứu vấn đề quản trị rừng ở các cấp tại Việt Nam.

Kết quả mong đợi:

  • Báo cáo chi tiết về chuyển đổi đất rừng sang trồng cao su.
  • Bản tin chính sách về chuyển đổi đất rừng sang trồng cao su, và vấn đề bảo vệ rừng.
  • Đoạn phim ngắn về chủ đề chuyển đổi đất rừng sang trồng cao su.
  • Quảng bá thông tin về chủ đề chuyển đổi đất rừng sang trồng cao su trên các kênh truyền hình quốc gia và báo chí.
     

Thời gian

2013-2014

Mục tiêu

Mục tiêu chung của dự án: cải thiện quá trình và chính sách chuyển đổi đất rừng sang trồng cao su tại Việt Nam; góp phần sử dụng bền vững và phù hợp tài nguyên thiên nhiên, và hạn chế tình trạng phá rừng.