Liên hệ

Trung tâm Nghiên cứu Lâm nghiệp Nhiệt đới (Tropenbos Việt Nam)

Địa chỉ
149, Trần Phú
TP. Huế, Việt Nam

Điện thoại: +84-234-388-6211
E-mail: info@tropenbos.vn

Liên hệ trực tiếp với chúng tôi bằng cách điền vào mẫu sau:

 

*
*
*

Các trường sau đây được điền chưa đúng:

  •